Imunologija

Terapijsko područje

Imunologija

Holekal

INN: holekalciferol, oralni rastvor, (25000 i.j./mL)