Politika privatnosti

Proton Med poštuje privatnost posetilaca ovog veb-sajta.

Informacije do kojih Proton Med dođe tokom upotrebe ovog veb-sajta upotrebiće se isključivo u svrhe za koje su i dostavljene i u skladu sa važećim zakonom.

Proton Med neće pružiti informacije trećim licima bez neposrednog odobrenja posetioca. Proton Med teži da zaštiti informacije o posetiocu na način koji onemogućava njihovu dostupnost trećim licima, ali nije i ne može biti odgovoran za informacije do kojih treća lica dođu na nezakonit način i zadržava sva prava da protiv toga deluje u punoj meri u kojoj to zakon dozvoljava.