Naše poslovanje

O NAMA

Naše poslovanje

Proton Med je osnovan kao nezavisan entitet, povezan sa matičnom kompanijom HealthWatch Swiss, posvećen potrebama srpskog tržišta lekova.

Naš cilj je snabdevanje lokalnog tržišta našim proizvodima na najefikasniji, ekonomičniji i vremenski štedljiv način, primenjujući jedinstvena, prilagođena rešenja u svakoj situaciji koja se može pojaviti, a istovremeno izgraditi čvrste odnose sa svima našim partnerima u lokalnom zdravstvenom sektoru.

U tu svrhu zaposlili smo vrhunski tim profesionalaca i primenili isti nivo visokih operativnih standarda u našoj svakodnevnoj poslovnoj praksi po kojem je HealthWatch Swiss poznat. Proton Med, relativno mlada kompanija, uspela je da uspostavi čvrsto prisustvo na srpskom farmaceutskom tržištu i kreće se ka proširenju svojih aktivnosti u neposrednoj budućnosti.

O kompaniji HealthWatch Swiss

O kompaniji HealthWatch Swiss